HomeOver SEINCliëntenraadBewonerscommissies

De bewonerscommissies

De commissies bespreken wensen, zorgen en vragen van bewoners. Ze behartigen de belangen van de bewoners van hun locatie in de cliëntenraad en bespreken de adviesaanvragen die de cliëntenraad behandelt.

Meedoen met een bewonerscommissie? 

Elke bewoner is welkom in de bewonerscommissie van zijn locatie. Er is geen maximum aantal bewoners dat deel kan nemen. Ook vertegenwoordigers van bewoners zijn welkom. Neem vrijblijvend contact op met de voorzitter van de betreffende commissie voor meer informatie. 

Bewonerscommissie De Cruquiushoeve

Voor de bewonerscommissie De Cruquiushoeve is Dhr. H. Koetsier voorzitter. Hij is te bereiken via het e-mailadres hafkoetsier@kpnmail.nl

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse gebouwen. Wij trachten van elk der gebouwen zo mogelijk één of twee (verwanten van) bewoners in de commissie te laten plaats nemen. De commissie wordt ondersteund door een ondersteuner van het LSR. 

Bewonerscommissie Meer en Bosch

Voor de bewonerscommissie Meer en Bosch is Chris Nederkoorn waarnemend voorzitter. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 5142 3407 en het e-mailadres c.nederkoorn@hetnet.nl. De commissie bestaat op dit moment uit: 

  • zes bewoners,
  • een vertegenwoordiger,
  • een afgevaardigde vanuit de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN),
  • een ondersteuner vanuit het LSR (Steunpunt medezeggenschap) en
  • de clustermanager van Meer en Bosch.

Bewonerscommissie Fonteinkruid

Voor de bewonerscommissie Fonteinkruid is Chris Nederkoorn voorzitter. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 5142 3407 en het e-mailadres c.nederkoorn@hetnet.nl. De commissie bestaat op dit moment uit: 

  • vier vertegenwoordigers,
  • zes bewoners en
  • de afdelingsmanager (op uitnodiging aanwezig om vragen te beantwoorden).
https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/