Cliëntenraad

Op deze pagina

Cliëntenraad

Informatie over de cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt uw belangen bij SEIN. De CR wordt ondersteund door een onafhankelijke medewerker van het Landelijk Steunpunt medezeggenschapsRaden (LSR).

De cliëntenraad:

  • bekijkt of de plannen van de raad van bestuur in het belang zijn van cliënten en patiënten
  • geeft advies aan de raad van bestuur komt met andere ideeën als de gemaakte plannen nadelen hebben voor cliënten
  • werkt mee aan onderzoeken, zoals die naar klanttevredenheid of gesprekken met externe organisaties die onze kwaliteit beoordelen
  • is betrokken bij het overleg met het Zorgkantoor voor de langdurige zorg

De raad van bestuur en de cliëntenraad overleggen zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad zelf nog zes tot acht vergaderingen per jaar. Een afgevaardigde van de raad vergadert mee met de werkgroep Ethiek.

Samenstelling cliëntenraad

Cliëntenraad SEIN groepsfoto september 2021

De bewonerscommissies

De bewonerscommissies bespreken wensen, zorgen en vragen van bewoners van de verschillende locaties. Ze komen op voor de belangen van de bewoners in de cliëntenraad. Ook behandelen ze de adviesaanvragen van de cliëntenraad.

Meedoen met een bewonerscommissie?

Elke bewoner is welkom in de bewonerscommissie van zijn locatie. Er is geen maximum aantal bewoners dat deel kan nemen, maar voor een goede verdeling houden we ons aan maximaal twee bewoners per gebouw. Het liefst de bewoners zelf maar ook vertegenwoordigers van bewoners zijn welkom. Wilt u meedoen? Neem vrijblijvend contact op met de voorzitter van de commissie, dan ontvangt u meer informatie.

De commissies krijgen ondersteuning van het LSR. Ook kan een afgevaardigde vanuit Epilepsie NL (voorheen Epilepsie Vereniging Nederland) aansluiten, net als een manager van de betreffende locatie.

Patiëntencommissies

De patiëntencommissies helpen SEIN om de zorg binnen de (poli)klinieken te blijven verbeteren. De commissies zijn vaste gesprekspartners van het management en van de medewerkers. De commissies denken mee over actuele zaken, zoals:

  • nieuwbouw- en huisvestingsplannen
  • veranderingen van het (poli)klinische aanbod
  • bezuinigingen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Meedoen met een patiëntencommissie?

De patiëntencommissies komen een keer per kwartaal bijeen. De commissies verwelkomen graag nieuwe leden, het liefst mensen die zelf epilepsie of een slaapstoornis hebben. Of mensen die als ouder of partner te maken hebben met epilepsie- of slaapgeneeskunde. Wilt u meedoen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Contact opnemen?

De cliëntenraad van SEIN is per e-mail bereikbaar: clientenraad@sein.nl.