HomeOver SEINKlachten en suggesties

SEIN neemt uw klachten of suggesties serieus

SEIN doet haar best om goede zorg te leveren. Bij SEIN werken professioneel opgeleide medewerkers die zich optimaal inzetten voor patiënten en cliënten. Bent u niet tevreden over de zorg die SEIN biedt, vertel het ons. Zo kunnen we de zorg verbeteren. Maar ook als u van mening bent dat SEIN goede zorg heeft geleverd, horen wij dat graag. 

In gesprek gaan

Het gesprek aangaan met de betreffende medewerker of afdelingsmanager is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. De medewerker zal uw onvrede proberen weg te nemen en uw klacht proberen op te lossen. 

Luisterend oor

U kunt uw onvrede bespreken met de bewonerscommissie of patiëntencommissie van uw locatie. U kunt ook de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Zij biedt graag een luisterend oor enkan u ook helpen een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. SEIN is verplicht tot geheimhouding en registreert iedere melding of klacht zorgvuldig.

Alle stappen doorlopen

Heeft u al deze stappen binnen SEIN doorlopen, maar bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijk rechter, of per 1 januari 2017 aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. 

Indien uw klacht bestaat uit een verzoek om financiële vergoeding van materiële schade, dan behandelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van SEIN uw klacht. 

klachtenformulier

Maak hier uw melding via e-mail:
https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/