HomeOver SEINBent u (on)tevreden?

SEIN neemt uw klachten of suggesties serieus

SEIN doet haar best om goede zorg te leveren. Bij SEIN werken professioneel opgeleide medewerkers die zich optimaal inzetten voor patiënten en cliënten. Levert SEIN goede zorg? Vertel het anderen. Bent u niet tevreden over de zorg die SEIN biedt, vertel het ons. Zo kunnen we de zorg verbeteren. 

U kunt verschillende dingen ondernemen als u een klacht heeft over SEIN:

Gesprek

Een gesprek met een medewerker is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. De medewerker zal uw onvrede proberen weg te nemen en uw klacht proberen op te lossen. U kunt natuurlijk ook praten met de afdelingsmanager, of het hoofd van de zorgeenheid.

Luisterend oor

Als bewoner bij SEIN kunt u uw onvrede ook bespreken met de bewonerscommissie van uw locatie. U kunt verder de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Zij biedt graag een luisterend oor. Zij bespreekt met u de beste manier om tot een oplossing te komen. Zij kan u ook helpen een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. SEIN is verplicht tot geheimhouding en registreert iedere melding of klacht zorgvuldig.

Indien uw klacht bestaat uit een verzoek om financiële vergoeding van materiële schade, dan behandelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van SEIN uw klacht. 

Alle stappen doorlopen

Heeft u al deze stappen binnen SEIN doorlopen, maar bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijk rechter, of per 1 januari 2017 aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

klachtenformulier

Maak hier uw melding via e-mail: