Historie SEIN 19e eeuw

1881

Freule Teding van Berkhout neemt het besluit om een inrichting voor epilepsiepatiënten op te richten.

1882

In Haarlem wordt de Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Vallende Ziekte opgericht.

1884

De vereniging start met de instelling Bethesda Sarepta. Vrouwen met epilepsie kunnen hier terecht voor verpleging en behandeling.
Dankzij een grote gift van een Haagse dame koopt de vereniging de buitenplaats Meer en Bosch in Heemstede. Hier kunnen mannen met epilepsie terecht.

1895

De inwijding van het nieuwe gebouw Eben-Haëzer heeft plaats. Patiënten moeten hun verblijf zelf betalen: de eerste klasse verpleging bedraagt 1200,- gulden per jaar, tweede klasse 800 gulden en de derde klasse 400,- of  260 gulden (afhankelijk van de afdeling).
Broomkali is in deze tijd nog steeds het enige medicijn.