HomeOver SEINCliëntenraad

Cliëntenraad SEIN

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten van SEIN, ondersteund door een onafhankelijke medewerker van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR).

De cliëntenraad:

  • bekijkt of de plannen van de Raad van Bestuur goed zijn voor cliënten en patiënten,
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur,
  • komt met alternatieve voorstellen, bijvoorbeeld wanneer plannen nadelige gevolgen hebben voor cliënten en patiënten,
  • werkt mee aan diverse onderzoeken, zoals klanttevredenheid of externe audits,
  • is betrokken bij het overleg met het Zorgkantoor.

De Raad van Bestuur en de cliëntenraad overleggen 6 maal per jaar, daarnaast heeft de cliëntenraad zelf nog circa 6 tot 8 vergaderingen per jaar. Een afgevaardigde van de raad vergadert ook mee met de werkgroep Ethiek.

Samenstelling Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende mensen (zij werken op vrijwillige basis):

Dhr. C. Nederkoorn               

Voorzitter Cliëntenraad en voorzitter bewonerscommissie Fonteinkruid
Dhr. H. KoetsierVoorzitter bewonerscommissie De Cruquiushoeve
Dhr. C. NederkoornWaarnemend voorzitter bewonerscommissie Meer en Bosch
Dhr. M. BoelensNamens de bewonerscommissie De Cruquiushoeve
Dhr. J. de JongNamens de bewonerscommissie De Cruquiushoeve
Dhr. W. SchippersNamens de bewonerscommissie Meer en Bosch
VacantNamens de patiëntencommissie (poli)klinische zorg Noord- en Oost-Nederland
VacantNamens de patiëntencommissie (poli)klinische zorg Noord- en Oost-Nederland
Dhr. R. van der WindtNamens de patiëntencommissie (poli)klinische zorg Midden- en West-Nederland
Dhr. S. BosNamens de patiëntencommissie (poli)klinische zorg Midden- en West-Nederland
Mevr. C. LapréNamens de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
Mevr. R. WindhorstOndersteuner van het LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap)

 

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben, met minimaal 9 en maximaal 13 leden. Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van LOC Zeggenschap in zorg.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/