HomeOver SEINKlachten en suggestiesCliëntvertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon helpt bij het verduidelijken en wegnemen van uw onvrede. Ook familieleden, vrienden en anderen kunnen namens een cliënt of patiënt een beroep op haar doen.

Luisteren, informeren en helpen

De cliëntvertrouwenspersoon luistert goed en geeft u de informatie die u nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld handig als u ontevreden bent over zaken als wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Zij helpt u ook als u wilt klagen over bejegening, begeleiding of behandeling. Ze onderzoekt met u de mogelijkheden om tot een goede oplossing te komen.

Onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van SEIN, maar bij het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en werkt onafhankelijk. In het geval van een conflict mag u van haar onafhankelijke bemiddeling verwachten. Komt u niet tot een goede oplossing, dan kan de cliëntvertrouwenspersoon u helpen om een formele klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.

Contact

U kunt contact opnemen met cliëntvertrouwenspersoon Ingrid de Vreede
per telefoon: 06-46 37 31 47
of per e-mail: i.devreede@hetlsr.nl

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/