Nieuws

Wat betekent het nieuw EPD van SEIN voor apothekers en verwijzers?

dinsdag, 8 mei 2018

Het nieuw EPD van SEIN heet Synaps. Synaps brengt, naast voor de patiënt, ook voor de apothekers en verwijzers enkele veranderingen met zich mee. Het voordeel van Synaps is dat de zorgverleners en medewerkers die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn, de (medische) gegevens van de patiënt op een veilige manier kunnen inzien en met elkaar kunnen uitwisselen.

SEIN werkt vanaf 7 mei 2018 met het nieuw EPD, een opvolger van het EPD dat SEIN eerder heeft gebruikt.  

Belangrijk voor apothekers:

Met Synaps kunnen de neurologen recepten digitaal naar de apothekers sturen. Een groot deel van de apothekers beschikt over de mogelijkheid om recepten digitaal te ontvangen en verwerken.
Dit maakt het voor patiënten eenvoudiger, doordat zij niet zelf met een geprint recept naar de apotheek hoeven te gaan. Een voordeel is ook dat er minder of niet met de fax gewerkt zal worden voor het versturen van recepten van SEIN naar apotheken. 

Wanneer dit tot vragen leidt bij de apotheek, neem dan s.v.p. contact op met de (dichtstbijzijnde polikliniek van SEIN). De contactgegevens van de poliklinieken vindt u onder contact en route

Belangrijk voor verwijzers:

Voor verwijzers kan er een verandering te zien zijn in de correspondentie.
Met Synaps zal meer via standaardvelden gewerkt worden en dit zal ‘resulteren’ in een concept brief.
Ook de medicatieoverzichten komen meer gestandaardiseerd in de brief.
Voor verzending vindt vanzelfsprekend altijd een controle plaats door de specialist.

We verwachten dat verwijzers in de komende tijd ook meer mogelijkheden krijgen om digitaal te verwijzen en berichten te ontvangen. Hiervoor vinden nog ontwikkelingen plaats, onder andere met Zorgmail en Zorgdomein.

Meer over Synaps, het nieuw EPD, kunt u lezen in het nieuwsbericht ‘SEIN werkt met een nieuw Elektronisch Patiëntendossier’.