Nieuws

Slaap-Waakcentrum geaccrediteerd!

woensdag, 25 januari 2017

Slaap-Waakcentrum SEIN, locatie Zwolle en Heemstede, is geaccrediteerd voor de duur van vijf jaar. De Federatie algemene SlaapCentra (FSC) heeft SEIN de accreditatie toegekend op basis van een visitatie op 25 november 2016.

Met dank aan alle medewerkers

Al de Weerd ondertekent het certificaat

Gert Jan Lammers en Viviane van Kasteel ondertekenen het certificaat

Voor Zwolle was het een her-accreditatie. Vijf jaar geleden werd de locatie voor de eerste keer geaccrediteerd. Al de Weerd, voorzitter FSC, neuroloog en hoofd Gert Jan Lammers en neuroloog Viviane van Kasteel plaatsten hun handtekening onder het certificaat. 

Citaat uit het visitatierapport:

“De visitatoren zagen op beide locaties een bevlogen medisch team met een open attitude in een veilige sfeer, niet alleen onderling, maar ook naar de vele andere medewerkers (laboranten, secretaressen, psychologen) waarbij iedereen blijk gaf van trots.”

Conclusie uit het rapport:

“Het Slaap-Waakcentrum SEIN (locatie Zwolle en Heemstede) is een state-of-the-art slaapcentrum met een prima functionerende medische en psychologische staf. Alle slaap- en waakstoornissen kunnen op hoog niveau worden gediagnosticeerd en adequaat worden behandeld. Het beleid van de kliniek is gericht op versterking van de positie als tertiair slaapcentrum gebouwd op de pijlers van kennis, wetenschap, onderwijs en innovatie.”

De accreditatie is een erkenning dat het Slaap-Waakcentrum SEIN kwalitatief goede zorg biedt. 


https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/