Nieuws

Vaker aandacht voor cognitieve ontwikkeling bij epilepsiechirurgie

maandag, 28 november 2016

Medici besteden steeds vaker aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen met moeilijk instelbare epilepsie, nadat zij een chirurgische behandeling hebben ondergaan. Dat heeft K. Braun, hoogleraar kinderneurologie UMC Utrecht, verteld tijdens het mini-symposium ‘Passend onderwijs voor leerlingen met epilepsie’, dat woensdag 9 november plaats vond in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Leer- en ontwikkelingsproblemen

In een plenaire lezing gaf Braun een overzicht van ontwikkelingen in de kinder-epilepsiechirurgie; een veilige en ook de meest effectieve behandelvorm van epilepsie, waarbij ongeveer 70% van de kinderen volledig aanvalsvrij wordt. Juist bij epilepsiechirurgie is de kans op leer- en ontwikkelingsproblemen groot.

Het UMC Utrecht werkt op het gebied van epilepsiechirurgie nauw samen met SEIN, en met de andere centra die bij de landelijke werkgroep epilepsiechirurgie betrokken zijn. Het gaat daarbij zeker niet alleen om het bereiken van aanvals- en medicatievrijheid. Voor SEIN staat steevast de kwaliteit van leven voorop. In Nederland krijgen ongeveer 400 kinderen per jaar zo’n diagnose ‘refractaire epilepsie’.

Samenwerking tussen zorg en onderwijs

Het mini-symposium over passend onderwijs voor deze doelgroep heeft SEIN georganiseerd samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Tijdens deze middag gingen specialisten met onderwijsprofessionals in gesprek over de behandeling en begeleiding van leerlingen met een ernstige epilepsie. Aan de hand van concrete casussen bespraken zij het belang van de multidisciplinaire samenwerking tussen de medische zorg en het onderwijs.

W.B. Gunning, neuroloog SEIN, sprak er over niet-chirurgische behandeling van moeilijk instelbare epilepsie. Aan de hand van leerlingen in het speciaal onderwijs met een moeilijk instelbare epilepsie, gaf hij een idee van hoe behandelkeuzes worden gemaakt. Ook het ketogeen dieet, nervus vagus stimulatie en medicatie kwamen aan de orde.

Casusbesprekingen

Onderwijskundig begeleiders van het LWOE bespraken zowel plenair als in workshops verschillende casussen aan de hand van thema’s als cognitieve achteruitgang, gedragsproblematiek, ernstige encefalopathie en een multidisciplinaire samenwerking.

Al met al een geslaagde bijeenkomst van onderwijsprofessionals van de speciaal onderwijsscholen uit het gehele noorden en westen van Nederland.