Nieuws

Risico's bij ernstig meervoudig beperkte cliënten

donderdag, 31 maart 2016

Dit thema van de workshops van SEIN tijdens de landelijk EMB-congres sprak een groot publiek aan.

Verwanten en begeleiders kunnen soms bang zijn voor de risico’s die epilepsie met zich meebrengt. Vooral bij cliënten die ernstig meervoudig beperkt zijn (EMB). Daarom heeft SEIN tijdens het jaarlijkse EMB-congres twee workshops gegeven met als thema: 'Epilepsie, in of uit je ritme?' De belangstelling voor de workshops was groot. Het is een onderwerp dat duidelijk leeft.

Over het EMB-congres

Het EMB-congres is het jaarlijks terugkerende evenement van het Platform EMG, waar professionals en ouders elkaar ontmoeten en actief kennis delen. Het congres werd gehouden in de buitensociëteit in Zwolle. Het thema van het congres was 'Ritme van je leven!' Arts Verstandelijk Gehandicapten Nienke van der Schaaf en persoonlijk begeleider Ingeborg van Delden verzorgden de workshops van SEIN.

De invloed van epilepsie

Door een presentatie, met foto én videomateriaal, is een beeld geschetst van de invloed die epilepsie al dan niet kan hebben op het dagelijks leven. Er is uitgebreid gesproken over de invloed van aanvallen op het dagritme van mensen met EMB. Welke risico's zijn er? Hoe wordt hiermee omgegaan? En hoe kunnen we de risico's zo klein mogelijk maken?

Wat wel en niet kan

Soms mag een cliënt niet zwemmen vanwege zijn aanvallen. In veel gevallen is deze keuze gebaseerd op angst en onwetendheid. Tijdens de workshops is over deze risico’s gesproken. Er is gediscussieerd over wat wel en niet mogelijk is en er is ingegaan op de grenzen die professionals hebben. Ook is er gesproken over ‘kwaliteit van leven’. Welk doel streven we na voor een cliënt? Hoe kunnen we ondanks de veelal verminderde alertheid (door bijwerkingen van anti-epileptica) onze cliënten een dagstructuur en ontspanning bieden?

De vele vragen en geïnteresseerde houding van de deelnemers zorgden voor enthousiasme. Er is nog veel te vertellen over epilepsie en EMB.