Nieuws

Expertise-organisaties lanceren e-cursus 'Epilepsie en Verstandelijk gehandicapten'

donderdag, 24 september 2015

Artsen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten beschikken sinds kort over een nieuwe, unieke e-cursus ‘Epilepsie en verstandelijk gehandicapten’. Hiermee geven drie verschillende organisaties invulling aan een lang bestaand kennishiaat: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor expertise rond epilepsie, medTzorg voor huisartsenkennis en The Competence Group voor de educatieve vertaalslag.

De cursus is geaccrediteerd voor Artsen Cluster 1 en gebaseerd op de richtlijn “Epilepsie”. In de cursus wisselen casuïstiek en theorie elkaar af, ondersteund met schema’s, tekeningen en vragen. Deze helpen de arts diverse vormen van epilepsie te herkennen die bij mensen met een verstandelijk beperking kunnen optreden. Na het volgen van de cursus kan de arts noodzakelijke stappen ondernemen in de behandeling van epileptische aanvallen en is hij bekend met de status epilepticus bij deze patiëntengroep. Er wordt afgesloten met een toets, waarmee de arts zijn opgedane kennis kan testen.

Door en voor artsen

Het huidige kabinet wil de zorg dichter bij de burger in de wijk organiseren. Huisartsen worden hierdoor meer en meer spil in de ondersteuning en verwijzing van patiënten. Deze cursus draagt bij aan de versterking van kennis rond een specifieke, grote groep zorgvragers. Bij de ontwikkeling van de cursus zijn de drie expertise-organisaties daarom uitgegaan van het motto ‘Door en voor artsen’. Een select aantal artsen heeft de cursus dus al gezien, zoals Hannah Kramer: “Deze cursus bevat interactieve telefoongesprekken en prachtig filmmateriaal die de verschillende soorten epilepsie helder in beeld brengt”. Naast individuele artsen kunnen ook complete organisaties en instellingen de nieuw beschikbare kennis inzetten.

Epilepsie is de meest voorkomende chronische neurologische aandoening. In Nederland heeft ongeveer een op de honderdvijftig mensen een vorm van epilepsie. Die verhouding is bij mensen met een verstandelijke beperking zelfs een op de drie.

Lees meer over deze cursus op thecompetencegroup.nl/epilepsie-vg


Bestanden:
Modulekaart_Epilepsie.pdf119 K