Nieuws

SEIN cursus voor jonge artsen uit ontwikkelingslanden

maandag, 8 juni 2015

Maandag 8 juni is de SEIN Clinical Course on Epileptology van start gegaan. Deze duurt dit jaar van maandag 8 juni t/m vrijdag 19 juni. De cursus is bedoeld voor jonge artsen uit ontwikkelingslanden met een interesse in epilepsie.

Groepsfoto SEIN Course Clinical Epileptology 2015

De cursisten van de SEIN
Course Clinical Epileptology 2015

overleg tijdens SEIN Course Clinical Epileptology 2015

Tijdens de eerste 1e cursusdag

Presentatie van Gerhard Visser tijdens SEIN Course Clinical Epileptology 2015

Presentatie Gerhard Visser

Kennis delen

De cursisten krijgen in de komende twee weken informatie over diagnose en behandeling van epilepsie. Het is de bedoeling dat een ‘train the trainers’ effect ontstaat – dat wil zeggen dat de cursisten bij terugkomst de kennis die ze hier opdoen delen met collega’s – maar ook dat ze de opgedane kennis toepassen in hun eigen klinische setting. Hiermee wordt de missie van SEIN bewerkstelligd: het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie. 

Cursisten van over de hele wereld

Dit jaar is de vijfde editie en verwelkomen we 14 cursisten. Zij zijn afkomstig uit Georgië, Ghana, Indonesië, Laos, Myanmar, Nepal, Palestina, Roemenië, Turkije en Zimbabwe. Ook een aantal Nederlandse Fellows/AIO’s bij SEIN participeren deels in de cursus.