Nieuws

Voorjaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie bij SEIN

donderdag, 2 april 2015

Bij SEIN vindt vrijdag 17 april 2015 de jaarlijkse voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN).

De voorjaarsvergadering wordt georganiseerd voor de leden van de NVKN en bestaat uit een korte, formele, algemene ledenvergadering en een wetenschappelijke vergadering. Voor het wetenschappelijke deel kunnen ook niet-leden zich inschrijven. In het wetenschappelijke deel van de vergadering worden voordrachten gehouden. Dit kan zijn een wetenschappelijke presentatie over klinisch of experimenteel onderzoek, of een korte casus. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om casuïstiek, onderzoek of een oproep tot deelname aan onderzoek te presenteren in de vorm van een poster.

Gastheren van de dag zijn Paul Augustijn en Huibert Geesink, neurologen van SEIN.

Programma

Ledenvergadering
Voor leden van de NVKN is de vergadering van 10.00 – 11.00 uur. Ontvangst en inschrijving  is vanaf 09.30 uur.

Na de voorjaarsvergadering is er voor de leden van de NVKN een diner in Groenendaal. U dient zich hiervoor aan te melden via e-mail: mdgraaf@sein.nl.

Wetenschappelijke vergadering
De wetenschappelijke vergadering, die ook toegankelijk is voor niet leden, is van 11.00 – 17.00 uur.

De dag wordt afgesloten met een borrel.

Accreditatie is aangevraagd door de NVKN.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke de Graaf via e-mail: mdgraaf@sein.nl of telefoon: 023 558 8707.

Locatie

SEIN locatie Meer en Bosch
Gebouw Kapel Irene
Achterweg 5
2103 SW Heemstede

zie ook de website van NVKN.