Voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen

De Epilepsie Vereniging Nederland organiseert op zaterdag 5 oktober 2019 een voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen in samenwerking met het UMC Utrecht en SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

De dag is bestemd voor patiënten (vanaf 8 jaar), ouders/verzorgers, broers/zussen en opa’s/oma’s van kinderen die een mogelijke kandidaat zijn voor epilepsiechirurgie, al in het traject zitten of de operatie hebben ondergaan. Ook professionals binnen de epilepsiezorg zijn van harte welkom.

Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u zich aanmelden, dat kan via deze link

 

 

Nieuws

SEIN Symposium

woensdag, 19 juni 2019

Epilepsie behandelen doen we samen, Nieuwe inzichten, nieuwe aanpak

→ Bekijk het programma en meld u aan!

Tijdens dit symposium komen de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit van epilepsie aan bod. Deze dag staat tevens in het teken van het gezamenlijk vormgeven van de medische zorg aan mensen met epilepsie vanuit tweede- en derdelijnszorg. Daarbij is speciale aandacht voor de mogelijkheden binnen de bestaande epilepsienetwerken op landelijk en internationaal niveau.

Vrijdag 4 oktober 2019

De dag is bedoeld voor neurologen, kinderartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, laboranten klinische neurofysiologie, physician assistants en verpleegkundig specialisten.

De deelnemer is na deze nascholing op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit van epilepsie en heeft kennis van de bestaande samenwerkingsverbanden van epilepsiebehandelaren. De nascholing geeft voldoende handvatten om de nieuw opgedane kennis in de praktijk toe te passen. 

Voor het complete programma is voor alle specialisten accreditatie aangevraagd. 

Meer weten?

Alle informatie is te vinden op de informatie en aanmeldpagina. Daar leest u het volledige programma en hoe u eenvoudig kunt aanmelden. 

Wij kijken uit naar een inspirerende dag!