Nieuws

Kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2018

maandag, 13 mei 2019

Graag presenteren wij het kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2018, waarin de kwaliteit van de langdurige zorg centraal staat. Met dit rapport geeft SEIN inzicht in de kwaliteit en veiligheid van de woonzorg en dagbesteding bij SEIN. 

SEIN heeft de ambitie om doorlopend te werken aan het verhogen van kwaliteit van leven van cliënten met epilepsie. In dit rapport blikken we terug op het jaar 2018 en kijken we wat er goed ging en wat er beter kon. Aan het einde van het rapport volgt een overzicht van de kwaliteitsdoelen voor 2019. 

SEIN hecht veel waarde aan de beleving van cliënten, hun familie en medewerkers. In het rapport zie je dan ook op veel plekken hun verhalen terug. 

We wensen iedereen veel leesplezier. 

Kwaliteitsrapport SEIN Lang Verblijf 2018