Nieuws

Drempelverlaging nodig om te praten over seksualiteit

dinsdag, 23 april 2013

Janita Zwiers vertelt over haar afstudeeronderzoek: het bespreekbaar maken van seksualiteit en epilepsie.

Epilepsie heeft invloed op het dagelijks leven. Ook op het leven van een eventuele partner. Veel van die gevolgen worden regelmatig besproken in de spreekkamer met de neuroloog of verpleegkundig specialist. Bijvoorbeeld gevolgen op het gebied van werk, gezin, vrije tijd en autorijden. Seksualiteit is een onderwerp waarover weinig wordt gesproken. Terwijl het hebben van aanvallen of het gebruik van anti-epileptica er wel voor kan zorgen dat iemand seksuele problemen ervaart (zoals een verminderd libido of angst voor aanvallen tijdens het vrijen).

Seksualiteit bespreekbaar maken

Deze constatering vormde het uitgangspunt voor mijn afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist. Door met professionals, patiënten en experts te praten, een vragenlijst af te nemen bij patiënten en de literatuur te bestuderen heb ik gekeken hoe we in de praktijk seksualiteit bespreekbaar kunnen maken.

Handreiking en folder

Dit onderzoek leidde tot een handreiking voor professionals en een <media 2152 - - "Seksualiteit en epilepsie">informatiefolder</media> voor patiënten. De informatiefolder is binnenkort op diverse  poliklinieken van SEIN te vinden. De handreiking kunnen professionals bij mij opvragen. Het doel van deze twee hulpmiddelen is de drempel om over seksualiteit te praten bij zowel de patiënt als de behandelaar te verlagen. Het is niet raar om over seksualiteit te praten, door er allebei open over te zijn en eventuele seksuele problemen te bespreken kun je samen naar een oplossing zoeken.

Wordt vervolgd

Na mijn afstuderen heb ik de resultaten van mijn onderzoek gepresenteerd binnen SEIN en aan verpleegkundigen tijdens het Neuro & Revalidatiecongres van de afdeling N&R (Neuro & Revalidatie) van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland). Momenteel ben ik bezig landelijk (nog) meer bekendheid te geven aan mijn afstudeeronderzoek en er door een project binnen SEIN verder aan te werken.

Janita Zwiers
Verpleegkundig specialist
Reageren? jzwiers@sein.nl