Bonjour en Marhaba! Neuropsychologisch onderzoek bij anderstaligen in eigen taal

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Van Arabisch tot Spaans en van Farsi tot Roemeens: de afdeling psychologie van SEIN Heemstede heeft nu officiële geheugen- en taaltaken in 28 verschillende talen.  

Dit is hard nodig want het vaststellen van geheugen- en taalstoornissen is zeer belangrijk bij patiënten met epilepsie. Vooral bij epilepsiechirurgie hangt het risico op cognitieve achteruitgang na een operatie af van hoe goed iemand nu functioneert. Iemand met een goed verbaal geheugen kan meer verliezen bij een operatie aan de linker slaapkwab dan iemand bij wie dit hersengebied al minder goed werkt.

De beste manier om dit functioneren te meten is in de moedertaal. De laatste jaren worden steeds meer niet- Nederlandstalige patiënten aangemeld voor het epilepsiechirurgietraject, waardoor de behoefte aan anderstalige neuropsychologische tests steeds groter wordt. Deze tests hebben wij actief geworven bij onze buitenlandse collega’s die graag gegevens doorstuurden. Veel van deze tests zijn namelijk niet commercieel beschikbaar.

Protocol en interne opleiding

Naast de beschikbaarheid van de tests is er ook ingezet op een protocol en zijn psychodiagnostisch werkenden (die de tests afnemen) intern opgeleid voor het afnemen van anderstalig testonderzoek en het werken met een tolk. Ook bij andere tests zoals de welbekende kloktekening kan cultuur en talige achtergrond een grote rol spelen. Nog altijd blijft, gezien de culturele achtergrond, voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de gegevens. Maar de beschikking over deze achtentwintig geheugen- en taaltaken is een grote stap voorwaarts in de diagnostiek. 

Zo leveren wij ook voor niet-Nederlandstalige patiënten de hoogst mogelijke kwaliteit van diagnostiek. Daarnaast delen wij onze kennis actief met interne collega’s en de collega’s uit academische centra.