Opnieuw accreditatie voor het Slaap-Waakcentrum

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Afgelopen voorjaar is het Slaap-Waakcentrum van SEIN bezocht door leden van de visitatiecommissie van de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL). Hun bevindingen en advies hebben geresulteerd in her-accreditatie van het Slaap-Waakcentrum voor een periode van 5 jaar.

De visitatoren spraken onder andere met de directie, het management en diverse andere collega’s in Zwolle en Heemstede (behandelaren, laboranten, psychologen en het secretariaat).

In het visitatierapport (2022) concludeert de commissie: “Slaapcentrum SEIN Zwolle Heemstede is een state-of-the-art slaapcentrum met een prima functionerende medische, psychologische, laboranten staf. Alle slaap- en waakstoornissen kunnen op hoog niveau worden gediagnosticeerd en adequaat worden behandeld.” De multidisciplinaire aanpak, de goede collegiale samenwerking, ook tussen de locaties, en het wetenschappelijk onderzoek zijn verder benoemd als sterke punten.

De visitatiecommissie heeft aanbevolen om accreditatie te verlenen voor een periode van 5 jaar zonder enige voorwaarden en aanbevelingen. De commissie Kwaliteit en Accreditatie van de SVNL heeft dit advies zondermeer overgenomen.