Lagere zorgkosten door inzet NightWatch voor kinderen met refractaire epilepsie

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Heeft de inzet van aanvalsdetectie invloed op de zorgkosten? Een belangrijke vraag omdat devices zoals een NightWatch niet zomaar vergoed worden. Het zit niet in het basispakket en niet iedereen kan dit betalen. Maar als de zorgkosten aanzienlijk omlaag gaan door het gebruik van dit soort technologie, wordt de vergoeding van deze investering door zorgverzekeraars een optie.

Resultaten NightWatch-onderzoek

SEIN heeft met het TeleConsortium* en de HTA groep van de Universiteit Maastricht interviews afgenomen bij NightWatch gebruikers en alle zorgkosten geïnventariseerd. ”Het doel was om te kijken of de NightWatch een waardevolle aanvulling kan zijn op de huidige standaardzorg voor thuiswonende kinderen met refractaire epilepsie”, vertelt neuroloog Roland Thijs (SEIN en LUMC). ”Het mooie was dat het onderzoek in de thuissituatie plaatsvond.” De focus lag bij thuiswonende kinderen van 4-16 jaar met refractaire epilepsie. Mantelzorgers vulden vragenlijsten in over stress, kwaliteit van leven, zorgconsumptie en productiviteitskosten na twee maanden zonder NightWatch en twee maanden met NightWatch. Het bleek dat de netto zorgkosten afnamen bij gebruik van de NightWatch. De onderzoekresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Seizure.

Hoopvol

“We willen aanvalsdetectie toegankelijk maken voor iedereen” zegt neuroloog Thijs. “De resultaten geven ons hoop dat die vergoeding er gaat komen.” De definitieve beslissing voor vergoeding van nieuwe medische hulpmiddelen ligt bij het ZorgInstituut.

*Het TeleConsortium is een samenwerkingsverband tussen het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht, SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), de Technische Universiteit Eindhoven, Hobo Heeze BV, Pontes Medical, EpilepsieNL, LivAssured, CLB, stichting Dravetsyndroom, Maasstad Ziekenhuis.