ISAC onder de indruk van SEIN’s researchprogramma

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Dit voorjaar is het wetenschappelijk programma van SEIN weer kritisch bekeken door de International Scientific Advisory Committee  (ISAC). De taak van dit comité is het analyseren en beoordelen van ons researchprogramma en het geven van suggesties voor verbeteringen. Het comité bestaat uit internationale experts op het gebied van epilepsie en slaap.

De ISAC-leden waren onder de indruk van de voortgang van het onderzoeksprogramma wat betreft het aantal publicaties in toonaangevende tijdschriften, aantal promoties (het behalen van de doctors titel) en het verwerven van externe subsidies. SEIN ontvangt complimenten voor de uitstekende uitkomsten.

Het onderzoeksprogramma van SEIN wordt als productief en kosteneffectief gezien en volledig in overeenstemming met de eisen die worden gesteld aan goed wetenschappelijk onderzoek.

Conclusie

De leden van het comité concluderen in hun rapport: “SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde met een wetenschappelijke prestatie die de afgelopen twee jaar succesvol is geweest. Haar visie op onderzoek is onlangs herzien en zet in op de overgang naar gerichte en meer gepersonaliseerde behandelingen.”

Een aantal van de suggesties

Verdere focus op de recent opnieuw gedefinieerde onderzoeksprioriteiten en de overgang naar meer gepersonaliseerde behandelingen is nodig. Het is belangrijk om dit te delen met alle SEIN-medewerkers, maar ook met het grote publiek en collega's die werkzaam zijn op het gebied van epilepsie en slaap.

Het uitvoeren van onderzoek waarbij meer clinici/medewerkers van SEIN betrokken zijn en het publiceren van artikelen waarbij de samenwerking tussen de hoofdonderzoekers meer tot uitdrukking komt, moet worden aangemoedigd.

Naast wetenschappelijke output moet ook worden gedacht aan het rapporteren van directe effecten van lopend onderzoek op de dagelijkse patiëntenzorg. Zoals bijvoorbeeld recentelijk met de nightwatch.

We staan uiteraard ook nog voor een aantal uitdagingen. Doordat SEIN als niet-academische instelling niet zelf subsidies voor onderzoek krijgt toegekend zal er veel energie gestoken (moeten) worden in samenwerkingen met academische ziekenhuizen. Daarnaast wordt de regelgeving rond onderzoek steeds complexer, wat meer ondersteuning vraagt.

 

Lees meer:

in het ISAC report (Engelstalig)

Onderzoeksstrategie SEIN 2022-2027

Een verschuiving van aanpak naar meer gerichte en gepersonaliseerde benaderingen.

Het bieden van nauwkeurige persoonlijke zorg, waardoor elke persoon zo snel mogelijk een effectieve behandeling kan krijgen.