Collega Maeike Zijlmans benoemd tot hoogleraar

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Maeike Zijlmans hoogleraar

Per 1 april 2022 is onze collega neuroloog dr. Maeike Zijlmans benoemd tot hoogleraar ‘Geavanceerde neurofysiologie bij epilepsiechirurgie’ bij de Universiteit van Utrecht. Ze is dus nu professor! Dit is een mooie stap binnen onze samenwerking epilepsiechirurgie met het UMC Utrecht. Deze zal van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de epilepsiechirurgie in Nederland en zal een boost geven aan innovatie, wetenschap en bovenal het behouden en verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie. Wij feliciteren Maeike met deze mooie en verdiende volgende stap in haar carrière. En we wensen haar veel succes met de invulling van deze leerstoel en haar wetenschappelijk werk.

De kersverse hoogleraar heeft als doel om nieuwe technologieën te ontwikkelen ter verbetering van epilepsiechirurgie. Maeike volgde haar opleiding tot neuroloog in Utrecht en promoveerde op verschillende methoden om de bron van epilepsie te achterhalen. Na haar promotieonderzoek werkte ze een jaar in Montreal, waar ze in aanraking kwam met zogeheten ‘hoogfrequente oscillaties’: een signaal dat sinds kort uit hersenfilmpjes gefilterd kan worden, en waarmee de epilepsiehaard kan worden opgespoord. De kennis die ze opdeed in Montreal nam ze in 2009 mee terug naar Nederland.

Vicieuze cirkel

Epilepsie treft ongeveer 1 procent van de bevolking. Desondanks zit het veld in een vicieuze cirkel, vertelt Maeike. Dat komt doordat de succeskans van epilepsiechirurgie niet heel groot is, namelijk zo’n 50 tot 70 procent. “Iemand die het goed doet op medicijnen, ga je niet opereren”, vertelt Maeike. “Een chirurgische ingreep is een laatste redmiddel. Dat zorgt ervoor dat we weinig kennis opdoen, waardoor we onze behandelingen niet goed kunnen verbeteren. Ondertussen weten we dat mensen met epilepsie, zelfs los van de aanvallen, minder lang en minder fijn leven. Epilepsie heeft bijvoorbeeld een negatieve invloed op het geheugen, en de aandoening heeft natuurlijk een enorme sociale impact.”  

Prof. dr. Maeike Zijlmans wil de vicieuze cirkel graag doorbreken. “Als we de succeskans van epilepsiechirurgie kunnen verbeteren, worden meer operaties uitgevoerd. Daar leren we veel van, wat de kans van slagen verder vergroot. Bovendien wordt het voor de industrie dan interessanter om nieuwe technologieën te ontwikkelen die ook weer bijdragen aan betere operaties.” Op die manier, voorziet de nieuwe hoogleraar, is er een wereld te winnen. “Als we de epilepsie op jonge leeftijd kunnen genezen, op het moment dat de ziekte nog niet zo complex is, heeft dat een langdurige impact op de kwaliteit van leven van mensen die anders een leven lang deze aandoening zouden hebben.”

Belangrijke partners

Het hoogleraarschap van Maeike Zijlmans wordt gefinancierd door EpilepsieNL, de community van 200.000 Nederlanders met epilepsie en hun naasten. De nieuwe leerstoel versterkt de samenwerking met SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Beide organisaties zijn belangrijke partners in het veld. De samenwerking met SEIN zal onder meer leiden tot meer gedeelde stageplaatsen voor masterstudenten en artsen in opleiding voor de specialisatie neurologie. Ook zal kennis gedeeld worden waar het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en SEIN baat bij hebben. Op deze manier wordt de zorg voor patiënten met epilepsie verbeterd.