SEIN maakt thuis onderzoek mogelijk met EEG-videoregistratie

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Vrouw plakt EEG op patiënt

SEIN is de eerste zorgorganisatie in Nederland die EEG-videoregistratie thuis mogelijk maakt. Na een succesvolle pilot is het zover, donderdag 2 juli gaat de eerste patiënt een EEG-videoregistratie thuis uitvoeren. Meestal komen patiënten naar een locatie van SEIN voor een registratie van hun epilepsieaanvallen. Dat gebeurt via elektrodes op het hoofd voor een EEG in combinatie met video-opnames. Beide registraties zijn nodig om een juiste diagnose te kunnen stellen. Soms heeft het meerwaarde voor patiënten om juist in de eigen leefomgeving aanvallen te registreren. Zij krijgen bijvoorbeeld meer aanvallen als zij in hun vertrouwde omgeving en eigen dagelijkse ritme zijn. 

Hoe werkt het?
Bij deze zogeheten ambulante EEG-videoregistratie krijgt de patiënt op de afdeling KNF van SEIN elektrodes opgeplakt en wordt samen het systeem getest. Daarna gaat de patiënt naar huis, met de koffer met videocamera. Het EEG draait al vanaf het verlaten van SEIN. Als thuis de camera is geïnstalleerd kan de EEG-videoregistratie beginnen. De camera registreert videobeelden. De volgende dag komt de patiënt terug naar SEIN en worden de elektrodes verwijderd. Hierna worden de data ingelezen in de EEG database zodat een analyse gemaakt kan worden. De patiënt krijgt van de behandelende zorgverlener de uitslag.

Succesvolle pilot
Vorig jaar heeft SEIN een pilot gedaan met de ambulante EEG-videoregistratie. Het belangrijkste doel van deze pilot was het testen van de kwaliteit van de EEG-videoregistratie: is deze van hetzelfde niveau als de registratie op een locatie van SEIN? Daarnaast was het toetsen van de bruikbaarheid voor de mensen thuis ook een belangrijk doel van de pilot. Ze moeten namelijk zelf de camera aan kunnen zetten en zorgen dat ze zo goed mogelijk in beeld blijven.

Tijdens de pilot kregen de patiënten die deelnamen aan de pilot de apparatuur mee naar huis. De uitkomsten van de pilot waren positief. Het resultaat was vergelijkbaar met een EEG-registratie op de KNF afdeling. Zowel het EEG-signaal als de videoregistratie zijn van hetzelfde niveau, dus betrouwbaar. En patiënten ervoeren voordelen van deze thuisregistratie.  

Juiste zorg op de juiste plaats
De EEG-videoregistratie thuis is een instrument van de toekomst waarbij steeds meer de juiste zorg op de juiste plek het uitgangspunt is. Een bijkomend voordeel kan zijn dat door het deels verplaatsen van deze zorg naar de thuissituatie er meer ruimte komt voor afspraken voor nieuwe patiënten. Hiermee worden wachtlijsten beheersbaarder. 

Corona
In het licht van de coronamaatregelen biedt deze registratie thuis ook de mogelijkheid om op een andere manier veilige zorg te verlenen. Ook aan patiënten die extra kwetsbaar zijn doordat zij bijvoorbeeld meerdere aandoeningen hebben. Er is met deze ambulante EEG-videoregistratie namelijk geen opname op een verpleegafdeling nodig, wat tot minder contactmomenten en daardoor minder besmettingsgevaar leidt.

Wat is een EEG registratie
Het EEG (elektro-encefalogram) is een belangrijk onderzoek om de diagnose epilepsie te ondersteunen en soms aan te tonen. Het meet de elektrische hersenactiviteit. Bij een EEG worden ter voorbereiding van het onderzoek ongeveer 30 elektroden op het hoofd bevestigd. De elektroden worden verbonden met registratieapparatuur en zichtbaar gemaakt op een monitor. Gelijktijdig met de EEG-registratie worden video-opnames gemaakt. 

Over SEIN
SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie. Naast epilepsie biedt SEIN ook diagnose en behandeling aan mensen met slaapproblemen. Voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking biedt SEIN diverse woonvormen, logeeropvang en dagbesteding. Om dit mogelijk te maken beschikt SEIN over twee klinieken, dertien poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en drie slaapcentra.