Routekaart corona woonzorg en dagbesteding

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Route kaart

De afgelopen weken hebben wij in kaart gebracht welke versoepelingen van de coronamaatregelen wij op welk moment mogelijk kunnen maken binnen de woonzorg en dagbesteding. Dit hebben we overzichtelijk opgenomen op deze routekaart: 
routekaart corona Lang Verblijf

De routekaart bestaat uit twee delen. De onderste helft geeft per thema weer welke versoepelingen wij beogen en per wanneer. Op de bovenste helft staan de voorschriften die gelden bij alle stappen. 

De veiligheid van de cliënten vinden wij onverminderd belangrijk. De komende periode kijken wij goed naar de gevolgen van de versoepeling en schatten wij steeds in of het verantwoord is de stappen op de routekaart te blijven zetten. Het is mogelijk dat we versoepelingen moeten terugdraaien, bijv. als landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven maar zeker bij (een vermoeden van) een uitbraak van het coronavirus binnen SEIN. Ook indien voorschriften en afspraken niet worden nageleefd, kunnen wij besluiten weer meer beperkende maatregelen te gaan hanteren. Wij hopen daarom op ieders medewerking zodat we samen de stappen op de routekaart kunnen blijven zetten en verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen.