Onderzoek epilepsie-alarmsysteem

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Heeft uw kind epilepsie? Wilt u dan uw ervaringen over alarmsystemen met ons delen?

Er zijn veel verschillende systemen voor het alarmeren bij epileptische aanvallen. Ze hebben allemaal andere eigenschappen. Wat is voor u belangrijk? Het Tele-epilepsie Consortium* zoekt antwoord op deze vraag. Ook kijkt dit onderzoek welke verschillen er zijn tussen wensen en mogelijkheden van ouders. Zo hopen we beter in te kunnen spelen op uw behoeften.

De vragenlijst is gesloten, er zijn inmiddels genoeg reacties verzameld.

*In het Tele-epilepsie Consortium werken samen: Expertisecentrum Kempenhaeghe, Technische Universiteit Eindhoven, SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, UMC Utrecht, Universiteit Maastricht, Epilepsiefonds, pati├źntvertegenwoordigers en Livassured.