Contractbespreking zorgverzekering: Toegang tot goede ziekenhuiszorg in 2021

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
vergrootglas iconen zorg

Patiënten moeten ook in 2021 kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Daarover zijn zorgverzekeraars en ziekenhuizen in overleg. Hun doel is om alle huidige contractuele relaties in 2021 voor te zetten, zodat mensen zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen.

Nog geen definitieve afspraken

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in overleg om samen afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Ze willen deze landelijke gesprekken op korte termijn afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Vraag uw zorgverzekeraar om advies

Als u nu wilt weten hoe en waar u terecht kunt voor zorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft teams voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling die u helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Ga naar uw huisarts bij gezondheidsklachten

Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Heeft u zorg nodig of zijn er gezondheidsklachten, wacht dan niet en neem contact op met uw huisarts.