Bezoek en verlof cliënten van Lang Verblijf

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Coronavirus

Er is een nieuwe handleiding bezoek gehandicaptenzorg gepubliceerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Deze handleiding sluit goed aan op de lijnen die we vanuit SEIN hebben ingezet. Afgelopen week hebben wij aangegeven de bezoekregeling per 1 juni te wijzigen naar een meer uniforme afspraak. In de handreiking staat echter, dat bezoek vanaf 25 mei weer structureler mogelijk moet worden in de gehandicaptenzorg. 

Vanochtend hebben wij afgesproken dat per gebouw wordt geïnventariseerd hoe we al vanaf aanstaande maandag kunnen laten ingaan wat we voor 1 juni van plan waren. De meeste gebouwen willen immers het bezoek wat plannen zodat er niet te veel bezoekers gelijktijdig komen. De randvoorwaarden voor bezoek blijven gelijk, namelijk: 2 vaste bezoekers 1 uur per week en op de kindergroepen 2 keer per week. Mocht een gebouw daarnaast nog maatwerk afspraken hebben, dan beslist het multidisciplinaire team daarover in samenspraak met cliënten of verwanten. 

Naast deze regeling heeft de overheid ook een aantal heldere schema’s gepubliceerd in de vorm van een routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarin staat dat kwetsbare jeugdigen tot 18 jaar weer op thuisbezoek moeten mogen per 25 mei. SEIN wil dit ook zo snel mogelijk gaan inzetten. Deze week gaat er een enquête uit naar verwanten over (weekend)verlof. Volgende week vindt er op basis van de resultaten een dialoogsessie plaats met behandelaren van SEIN en ouders van de kindergroepen hoe we dit op een goede en veilige manier mogelijk kunnen maken. We gaan 25 mei daarmee net niet halen, maar we hopen dan toch dat we met een week vertraging begin juni een mooie verlofregeling kunnen gaan invoeren die we hebben afgestemd met onze verwanten.


Handleiding bezoek gehandicaptenzorg van de VGN

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid