Advies SEIN neurologen ten aanzien van valproaat

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

(valproinezuur, natrium valproaat, Depakine®, Orfiril®, Propymal®)

Vanuit het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (GBG) is recent een nieuw advies naar buiten gekomen over het epilepsiemedicijn valproaat (valproinezuur, natrium valproaat, Depakine®, Orfiril®, Propymal®). Zie ook het bericht hierover op de website van het CBG. Het kan zo zijn dat uw apotheker u daarom heeft geadviseerd om het middel niet meer te nemen of om contact te zoeken met uw arts.

Het advies van de neurologen van SEIN is het volgende:
Valproaat (Depakine®) geeft, afhankelijk van de dosering, ca. 10-25% kans op aangeboren afwijkingen bij het kind, zeker als het gebruikt wordt in het begin van de zwangerschap. Daarnaast kan valproaat tijdens de zwangerschap slecht zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van het ongeboren kind, wat kan leiden tot leer- of gedragsproblemen. We willen dus, waar mogelijk, voorkomen dat tijdens de zwangerschap valproaat wordt gebruikt. Anderzijds kan valproaat een heel goed en soms enig effectief middel tegen epilepsie zijn.

De neurologen van SEIN zullen valproaat niet voorschrijven als eerste-keus middel bij jonge vrouwen en proberen alle jonge vrouwen die reeds valproaat gebruiken te informeren over deze risico's. Als mogelijk, zoeken we samen, vóór een eventuele zwangerschap, naar een alternatief medicijn of een zo laag mogelijke dosering. Soms zal echter de kwaal erger zijn dan het middel en moeten we het risico op problemen bij het kind accepteren, om de moeder afdoende veilig te behandelen. Het is dan dus kiezen tussen twee kwaden en dat kiezen doen we graag samen met u.

Omdat valproaat in sommige gevallen het enige effectieve middel is en wij vinden dat elke patiënt(e) recht heeft op een zo goed mogelijke behandeling, schrijven we het middel soms voor, ook bij jonge vrouwen, ook al zijn we goed op de hoogte van de risico's. Als uw apotheker u adviseert het middel niet te nemen, willen we u vragen om niet plots te stoppen met slikken en waar nodig contact met ons op te nemen.

Uw behandeld neuroloog is te bereiken via de poli secretariaten. Zie contact en route voor de contactgegevens.