HomeJaarverslag 2015SEIN feiten en cijfers

SEIN brede feiten en cijfers

Mijlpalen 2015

Europese accreditatie voor narcolepsie

Eind juli ontving SEIN – als eerste centrum in  Europa – van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de accreditatie voor expertisecentrum voor narcolepsie. Narcolepsie is een slaapstoornis. De patiënt kan ’s nachts niet doorslapen en overdag niet langdurig achtereen wakker blijven. SEIN heeft drie centra voor de diagnose en behandeling van slaap- en waakstoornissen: in Heemstede, in Zwolle en in Groningen. 

SEIN gastheer Vereniging Kinderneurologie 

Op vrijdag 17 april werd bij SEIN in Heemstede de voorjaarsvergadering gehouden van de Nederlandse Vereniging van Kinderneurologie. De dag was bedoeld om kennis uit te wisselen. Veel van de deelnemers bezochten tussendoor de nieuwe Koningin Emma Kliniek, een visitekaartje van SEIN.  

BREINdesk

Op 16 maart 2015 is BREINdesk gelanceerd. BREINdesk is een informatiepunt over hersengerelateerde aandoeningen. Zorgprofessionals zoals huisartsen of verpleegkundigen kunnen hier – telefonisch of via de website – terecht met hun vragen. BREINdesk is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen SEIN, Heliomare en Nieuw Unicum. SEIN is expert op het gebied van epilepsie, Heliomare is gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Nieuw Unicum in multiple sclerose (MS).  

Internationale samenwerking

SEIN zet zich in om de epilepsiezorg wereldwijd te verbeteren. Kon er eind 2014 – mede dankzij SEIN – in Georgië een nieuwe epilepsiepolikliniek worden geopend, in 2015 is de samenwerking tussen SEIN en deze polikliniek verder verdiept. Dit geldt vooral voor wat betreft de diagnose en behandeling van slaap- en waakstoornissen. SEIN verzorgt onder meer trainingen en bijscholingen op dat gebied, zowel in Georgië als in Nederland.  

Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft in 2015 twee nieuwe leden benoemd die afkomstig zijn uit de Klinische Patiënten Commissie. Hiermee zijn alle zorgonderdelen van SEIN in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

Nieuwbouw

Gezondheidscentrum op De Cruquiushoeve

Lang Verblijf Midden- en West-Nederland krijgt een nieuw gezondheidscentrum voor de cliënten die bij SEIN wonen. In 2015 is de bouw van start gegaan. In het Gezondheidscentrum op De Cruquiushoeve (Haarlemmermeer) komen de spreek- en behandelkamers van de artsen en paramedische diensten. Ook zijn er vergaderzalen gepland en zal een deel van de Ondersteunende Diensten hier kantoorruimte krijgen. Het centrum zal eind 2016 in gebruik worden genomen. 

Nieuwe polikliniek Heemstede

De plannen voor de nieuwe polikliniek op Meer en Bosch in Heemstede krijgen steeds meer vorm. In 2015 is de gemeente akkoord gegaan met de bouw van de polikliniek op de plek waar nu Kapel Irene staat. 

Terreinontwikkeling De Cruquiushoeve

SEIN gaat een deel van het terrein van De Cruquiushoeve afstoten. Hier komt particuliere woningbouw. Het project heeft de naam Landgoed Wickevoort gekregen. In 2015 was er sprake van dat er nieuwe weg zou komen om het gebied te ontsluiten. Deze ontsluitingsweg doorkruiste de plannen van SEIN. Na intensief contact hierover met de gemeente Haarlemmermeer zijn de plannen voor de nieuwe ontsluitingsweg teruggedraaid. Naar verwachting zullen de eerste particuliere woningen in de tweede helft van 2017 worden gebouwd.