HomeJaarverslag 2015School De Waterlelie

Jaarverslag SEIN 2015

School De Waterlelie

De school De Waterlelie op De Cruquiushoeve (Cruquius, Haarlemmermeer) biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Het kan gaan om leerlingen met epilepsie, maar ook om leerlingen die om andere redenen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo’n 150 leerlingen bezoeken dagelijks De Waterlelie. Kinderen en jongeren die in de kliniek van SEIN zijn opgenomen, krijgen tijdelijk onderwijs op de school. Dit zijn er jaarlijks gemiddeld 30. Daarnaast wordt vanuit De Waterlelie ambulante onderwijskundige begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met epilepsie op (reguliere) scholen elders in het land. 

Tevredenheidsonderzoek

Bureau DUO Onderwijsonderzoek heeft een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders, leerlingen en medewerkers. De ouders gaven De Waterlelie gemiddeld een 7,6, tachtig procent van hen zou de school aanbevelen. En tachtig procent van de leerlingen classificeerde De Waterlelie als ‘leuk’. De aanbevelingen die door de ouders werden gedaan, sluiten aan bij de verbeterpunten die al in gang gezet zijn, zoals het versterken van de ouderbetrokkenheid.  

Ouderbetrokkenheid 

In 2015 werd gestart met Schriftje.nl, een digitaal middel waarmee de leerkracht snel en efficiënt met de ouders van de betrokken leerling(en) communiceert. De leerkracht schrijft niet alleen dagelijks een verslag, maar stuurt ook foto’s aan de ouders. Schriftje.nl is zeer positief ontvangen. 

Onderwijskundige begeleiding door het hele land 

De ambulante dienst van De Waterlelie en die van collega-school De Berkenschutse in Heeze (verenigd in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie) hebben het gezamenlijk ontwikkelde zorg- en ondersteuningstraject voor leerlingen met epilepsie met veel succes uitgezet. Landelijk krijgen zo’n 1.700 leerlingen met epilepsie onderwijskundige begeleiding van De Waterlelie en De Berkenschutse. 

Samenwerking met Klinische Zorg van SEIN 

De ambulante dienst van De Waterlelie heeft de samenwerking met zowel het Kinderepilepsiecentrum in Heemstede als de kliniek in Zwolle geïntensiveerd. De multidisciplinaire aanpak – waarbij de onderwijskundig begeleider samenwerkt met een neuroloog en andere behandelaars – maakt het mogelijk een nog betere diagnostiek te realiseren.  

Maatwerktraject 

Voor sommige kinderen met een ingewikkelde gedragsproblematiek die bij SEIN wonen, is het volgen van een onderwijsprogramma te hoog gegrepen. Dankzij een maatwerktraject – waarbij De Waterlelie en de dagbesteding  van SEIN samenwerken – kunnen zij parttime naar school. Daardoor is er voor hen toch onderwijs mogelijk. Dit blijkt succesvol. 

Toekomst 

De Waterlelie werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Het streven is onder meer om op korte termijn het vignet ‘De gezonde school’ te mogen voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale veiligheid (het voorkomen van pesten) en aan het bevorderen van beweging bij de leerlingen. Er zullen in de toekomst meer digitale middelen ingezet worden. Zo kan bepaalde software het kind helpen bij het leren. Ook zal gebruik worden gemaakt van technische snufjes die de leerling uitdagen meer te bewegen.