HomeJaarverslag 2015Klinische zorg

Jaarverslag SEIN 2015

Klinische Zorg

SEIN Klinische Zorg levert gespecialiseerde (poli)klinische epilepsiezorg op diverse locaties in Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. Ook heeft SEIN drie centra voor de diagnose en behandeling van complexe slaap- en waakstoornissen: in Heemstede, in Zwolle en in Groningen. 

Epilepsiechirurgie

Voor de diagnostiek en behandeling van kinderen die voor epilepsiechirurgie in aanmerking komen, werkte SEIN al samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In 2015 is afgesproken dat SEIN ook voor de volwassen patiënten voor epilepsiechirurgie een samenwerkingsverband met  het UMCU aangaat. De samenwerking met de VUmc op dit gebied zal afgebouwd worden. Naar de resultaten van de behandeling rondom epilepsiechirurgie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De samenwerking met het UMCU biedt wat dat betreft meer mogelijkheden. Voordeel voor de patiënt: in het UMCU zijn de wachttijden korter. 

Samenwerking LUMC

SEIN en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan hun krachten bundelen op het gebied van aanvalsgewijs optredende (paroxysmale) hersenaandoeningen. Het gaat om flauwvallen (syncope), bepaalde vormen van hoofdpijn (zoals migraine en clusterhoofdpijn), epilepsie en slaapaanvallen. De aandoeningen hebben veel gelijke kenmerken, ook zie je vaak een combinatie van symptomen. Door een bredere aanpak c.q. een uitwisseling van specialisten krijgt de patiënt betere zorg. In 2015 is de overeenkomst opgesteld, in 2016 opent SEIN een poli in het LUMC. Deze samenwerking zal ook tot meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek leiden. 

Online Zorg

In 2015 is SEIN gebruik gaan maken van beeldconsulten waarbij de patiënt de arts raadpleegt via een videoverbinding. Dit is met name voor geschikt voor herhaalconsulten. Het scheelt de patiënten vaak een eind reizen. De beeldconsulten zijn sinds januari 2015 declarabel, het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil e-Health (Online Zorg) namelijk stimuleren. Andere mogelijke toepassingen zijn online patiëntenvoorlichting en online psychologische begeleiding. In 2016 is gestart met het ontwikkelen van digitale vragenlijsten voor patiënten. 

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Omdat het oude – speciaal op SEIN toegespitste  – programma IRIS de aansluiting mist met  andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld academische ziekenhuizen, is het nodig een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te ontwikkelen. In 2015 zijn hier de nodige voorbereidingen voor getroffen. Na een selectietraject is gekozen voor de ICT-dienstverlener Topicus. Zij kunnen alles bieden wat SEIN vraagt. De verwachting is dat het nieuwe EPD begin 2017 de lucht in gaat. 

Verbetering kwaliteit van dienstverlening 

SEIN werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Klinische Zorg Midden- en West-Nederland heeft in 2015 het begrip ‘Sterk Merk’ geïntroduceerd. Het uitgangspunt zijn de vijf merkwaarden: grensverleggend, optimistisch, toonaangevend, attent, expert. Deze fungeren nu als kompas. Ter inspiratie laten de medewerkers elkaar via intranet weten hoe zij deze hebben toegepast.