Observatiekliniek Zwolle voor epilepsie bij kinderen

Op de observatieafdeling voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar richt de behandeling zich op observatie, diagnostiek, ontwikkelings-evaluatie en behandeling van aanvallen door her-instellen van medicatie. Naast de behandeling van aanvallen wordt er door ons multidisciplinaire team verder gekeken dan de zichtbare epilepsie. Zowel het kind als de ouders worden geholpen op motorisch, psychisch, sociaal en emotioneel vlak door bijvoorbeeld de speltherapeut, maatschappelijk werker, logopedist of de fysiotherapeut. Samen kijken we en bespreken we met elkaar waar de behoefte ligt, wat wij als SEIN kunnen bieden of welke expertise passender zou zijn. De gemiddelde opnameduur kan variëren van 1 tot meerdere weken. Dit hangt af van de epilepsie en het opnamedoel.

038 - 845 71 51 Dr. Denekampweg 20,
8025 BV Zwolle
observatiekliniek voor kinderen met epilepsie in Zwolle