Nieuws

(Ouder)ochtend over LKS moet vervolg krijgen

woensdag, 22 mei 2019

Op 11 mei was er op locatie Heemstaete in Zwolle een ochtend over communicatienood en de gevolgen hiervan bij kinderen met het Landau Kleffner Syndroom (LKS). Dit is een epilepsiesyndroom waarbij kinderafasie optreedt. Een syndroom dat vrij zeldzaam is. Het maakt dat kinderen met het Landau Kleffner Syndroom gedurende kortere of langere tijd taal niet kunnen begrijpen of minder goed begrijpen. Ook wordt er vaak moeite met praten gezien of is praten gedurende enige tijd niet mogelijk. De taalproblemen blijven vaak bestaan, ook  als de epilepsie onder controle is. De communicatienood is groot bij deze kinderen evenals de gevolgen voor onderwijs, gedrag en emotioneel welbevinden.

We hebben op de (ouder)ochtend daarbij stilgestaan en er zijn presentaties gegeven door Boudewijn Gunning (kinderneuroloog) Jolanda Frans (speltherapeut), Suzanne van Haren, (ambulant begeleider LWOE) en Jacqueline Goudswaard (logopedist). Er waren gespreksrondes waarbij ervaringen gedeeld konden worden.

De aanwezige ouders en professionals die met kinderen met LKS werken, hebben de ochtend als positief ervaren. En er werd de wens uitgesproken om vaker bij elkaar te komen. Het zou heel mooi zijn als in de toekomst meer ervaringen gedeeld kunnen worden en meer kennis overgedragen kan worden, zowel door en voor ouders en professionals.

Het is voor het kind met LKS erg belangrijk dat de omgeving - gezin, familie, school, therapeuten - om hem/haar heen staan.