Nieuws

SEIN werkt met een nieuw Elektronisch Patiëntendossier

maandag, 7 mei 2018

SEIN werkt vanaf 7 mei 2018 met een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD), een opvolger van het EPD dat SEIN eerder heeft gebruikt. Een EPD is een digitaal dossier waarin medisch specialisten en andere zorgverleners zoals psychologen en maatschappelijk werkers (medische) gegevens van patiënten kunnen opslaan en raadplegen.

Dit zijn gegevens zoals een beschrijving van uw aanvallen, de resultaten van onderzoeken, medicijnoverzichten, behandelplannen, maar ook uw contactgegevens. Met het nieuw EPD werkt SEIN aan de continue verbetering van patiëntveiligheid voor een goede kwaliteit van zorg. Het nieuwe EPD heet Synaps en is ontwikkeld in samenwerking met IT-bedrijf Topicus.

Wat zijn de voordelen van het EPD

Het voordeel van het EPD is dat de zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, uw (medische) gegevens op een veilige manier kunnen inzien en met elkaar kunnen uitwisselen. Eén volledig overzicht van patiëntgegevens heeft als voordeel dat u niet aan iedere behandelaar opnieuw alle informatie hoeft door te geven, de informatie actueel is en eenduidig geregistreerd. De bevoegde zorgverleners hebben een duidelijk overzicht van bijvoorbeeld de medicatie, onderzoeken en behandelplannen.

Wie kan mijn dossier inzien?

SEIN hecht veel waarde aan uw privacy. Uw dossier kan alleen ingezien worden door medewerkers en zorgverleners die daarvoor geautoriseerd en bevoegd zijn en de informatie nodig hebben voor uw behandeling of voor de administratieve afhandeling. 

Wat merk ik van het nieuw EPD?

De (medische) gegevens, eerder bij SEIN opgeslagen in het EPD, worden overgezet naar het nieuwe EPD Synaps. Voor het werken met het nieuw EPD zijn de medewerkers van SEIN uitgebreid getraind. Het werken met het nieuwe systeem heeft echter wat meer tijd nodig om alles zorgvuldig te laten verlopen. Het kan daardoor voorkomen dat de aandacht van de medewerker tijdelijk meer op het beeldscherm gericht is. Ook kunnen de wachttijden in de eerste weken na deze overgang langer zijn dan u van ons gewend bent. Tijdens de inwerkperiode van het nieuw EPD plannen wij wat minder poliklinische afspraken in. Dit doen wij om de uitloop van spreekuren zo veel mogelijk te voorkomen. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

In het nieuwe EPD is het mogelijk om berichten van en naar verwijzers en uw thuis-apotheek te versturen via een beveiligd digitaal systeem. En wanneer u toestemming geeft voor inzage in de medische gegevens bij uw huisarts en apotheek, kan dit via beveiligde berichten worden uitgewisseld.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De contactgegevens vindt u op: sein.nl/contact.