Nieuws

Meepraten over de zorg? Meld u aan voor een commissie!

donderdag, 16 november 2017

Wilt u meepraten over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten en bewoners? Dat kan als lid van een patiënten- of bewonerscommissie van SEIN. U heeft niet alleen inspraak in praktische zaken als het eten, de communicatie en de gang van zaken bij eventuele nieuwbouwprojecten, maar u kunt bijvoorbeeld ook meepraten over de arts-patiënt relatie en de ontwikkelingen in de zorg.

Patiëntencommissies en bewonerscommissies

SEIN heeft twee patiëntencommissies voor de regio Noord- en Oost-Nederland en Midden- en West-Nederland. De vergaderingen vinden plaats in Zwolle en in Heemstede. Daarnaast zijn er drie bewonerscommissies op locaties: De Cruquiushoeve in Cruquius, Meer en Bosch in Heemstede en Fonteinkruid in Zwolle. De commissies zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk. Afhankelijk van het onderwerp kan bijvoorbeeld een neuroloog, directeur of manager Facilitaire Zaken uitgenodigd worden om uitleg te geven in de vergadering.

Direct invloed uitoefenen? Dat kan in de Cliëntenraad 

Wilt u nog meer medezeggenschap? Als lid van de patiëntencommissie of bewonerscommissie kunt u ook toetreden tot de Cliëntenraad van SEIN. Als lid van deze raad heeft u direct invloed op het beleid van SEIN. Sommige besluiten mogen namelijk niet genomen worden zonder de instemming van de Cliëntenraad. U zit dus geregeld om tafel met de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad vergadert op locatie De Cruquiushoeve. Voor leden van de commissies uit Noord- en Oost-Nederland is het mogelijk om de vergadering per videoconferentie bij te wonen. 

Wat vragen wij van u? 

  • U bent in de gelegenheid om de vergaderingen bij te wonen.
    (Voor de patientencommissies eens in de drie maanden, bewonerscommissies eens in de zes weken en Clientenraad eens in de vier weken). 
  • U kent SEIN ‘van binnenuit’, dus als bewoner, patiënt, diens partner of vertegenwoordiger 
  • U heeft interesse  in de zorg binnen SEIN
  • U kunt zich inleven in de belangen van bewoners en patiënten
  • U heeft een kritische, positieve en open houding
  • U stelt  het gemeenschappelijk belang van de bewoners en patiënten voorop
  • U gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
  • U beschikt over voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Wat bieden wij?

Als lid van een commissie ontvangt u een reiskostenvergoeding, een maaltijd tijdens de vergadering en een kerstgeschenk. 

Meld u aan!

Wilt u een van de commissies van SEIN komen versterken? Stuur uw brief met daarin uw motivatie en uw relatie tot SEIN naar: 

Patiëntencommissie Midden- en West-Nederland
t.a.v. Nelleke Stam-de Boer, Kwaliteitsmedewerker Klinische Zorg
Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp
E-mailadres: nstam@sein.nl / telefoonnummer: 023 - 558 8964

Patiëntencommissie Noord- en Oost-Nederland 
t.a.v. Wilma Ekkelkamp, managementassistent
Postbus 563, 8000 AN  Zwolle
E-mailadres: wekkelkamp@sein.nl / telefoonnummer: 038 - 845 7191

Bewonerscommissies De Cruquiushoeve, Meer en Bosch en Fonteinkruid
t.a.v. Ingeborg van de Poll, ondersteuner
Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp
E-mailadres: i.vandepoll@hetlsr.nl / telefoonnummer: 06 3368 7278 / 030 - 293 7664


https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/