Nieuws

Erkenning voor inzet op duurzaamheid

woensdag, 6 maart 2019

Bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg (MTZ) voor SEIN

SEIN ontvangt op woensdag 6 maart uit handen van Wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer, het Bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg (MTZ). SEIN zet in op duurzaamheid en krijgt met het behalen van het certificaat erkenning voor alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Recent heeft SEIN vanuit de energie-audit voor haar locaties in Heemstede, Cruquius en Zwolle het niveau ‘Brons’ behaald. Dit is het eerste niveau van accreditatie, waarna ontwikkeling op de niveaus ‘Zilver’ en ‘Goud’ kan worden nagestreefd.

Milieu Thermometer Zorg

De milieuthermometer Zorg (MTZ) is ontwikkeld door de zorgsector en door de leden van de vereniging Milieuplatform Zorg (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK). De MTZ kent verschillende thema’s, onder andere energiemanagement, water, gevaarlijke stoffen, voeding, vervoer en inkoop. De MTZ bestaat uit ruim 100 maatregelen, waarvan er voor het certificaat ‘Brons’ ruim 50 verplicht zijn. Met behulp van de MTZ heeft SEIN invulling gegeven aan de Europese wet- en regelgeving omtrent energie en CO2 reductie. Het overkoepelende resultaat is het vergroten van milieubewustzijn binnen de hele organisatie en een meer verduurzaamde bedrijfsvoering. 

Duurzaamheid

Al langere tijd speelt duurzaamheid een grote rol bij ontwikkelingen binnen SEIN. Zo is in 2009 een Warmte Koude Opslag-installatie op De Cruquiushoeve in bedrijf genomen waarop alle nieuwe gebouwen van SEIN zijn aangesloten. Met deze installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. Momenteel is SEIN bezig met het installeren van circa 3.400 zonnepanelen op haar gebouwen, waarvan 2.500 op De Cruquiushoeve in Cruquius en 900 op terrein Meer en Bosch in Heemstede. 

Sociale duurzaamheid

SEIN wil haar doelgroepen dichter bij de maatschappij brengen. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en projectontwikkelaar AM maakt SEIN van een besloten instellingsterrein een reguliere woonwijk in de Haarlemmermeer. SEIN staat grote delen van haar terrein af voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Daarmee wordt omgekeerde integratie tussen de bijzondere doelgroepen van SEIN en nieuwe bewoners in hetzelfde woongebied gestimuleerd.  

Het bouwproject onder de naam ‘Project Wickevoort’ staat bekend als een van de Parels aan de Ringvaart. Tussen de 750 tot 1.000 woningen zullen worden gerealiseerd. Naast de onderscheidende ruimtelijke en groene opzet van deze wijk wordt sterk ingezet op duurzaamheid. Wickevoort zal de eerste grote woonwijk worden waarbij ‘nul-op-de-meter’ voor alle woningen het uitgangspunt is.