Nieuws

Onderzoek epilepsie-alarmsysteem

donderdag, 9 april 2020

Heeft uw kind epilepsie? Wilt u dan uw ervaringen over alarmsystemen met ons delen?

Er zijn veel verschillende systemen voor het alarmeren bij epileptische aanvallen. Ze hebben allemaal andere eigenschappen. Wat is voor u belangrijk? Het Tele-epilepsie Consortium* zoekt antwoord op deze vraag. Ook kijkt dit onderzoek welke verschillen er zijn tussen wensen en mogelijkheden van ouders. Zo hopen we beter in te kunnen spelen op uw behoeften.

Doet u mee? Ga dan naar de vragenlijst via deze link: https://forms.lumc.nl/lumc2/DCE 

Het invullen van de vragenlijst neemt circa 45 minuten in beslag. Het laden van de vragenlijst kan wat langer duren. We adviseren u om op een laptop of computer te gebruiken omdat de tekst anders kan verspringen. 

 

*In het Tele-eilepsie Consortium werken samen: Expertisecentrum Kempenhaeghe, Technische Universiteit Eindhoven, SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, UMC Utrecht, Universiteit Maastricht, Epilepsiefonds, patiëntvertegenwoordigers en Livassured.