Prof. dr. E. Aronica

"De neuropathologie is een verbindende factor tussen kliniek en basaal onderzoek. "