Aanvallen door spanningen: PNES

Aanvallen komen niet altijd door epilepsie. Psychische spanningen kunnen aanvallen veroorzaken die op epilepsie lijken: spanningsaanvallen. Wetenschappers noemen deze aanvallen Psychogene Non-Epileptic Seizures, afgekort PNES. Psychogeen wil zeggen: door psychische factoren. Non-epileptic betekent niet-epileptisch. Seizure betekent aanval.

Diagnose PNES

Of een aanval epileptisch is of niet, kan een neuroloog zien aan de verschijnselen tijdens de aanval. De neuroloog werkt hiervoor met een video-monitor in combinatie met een EEG.

Behandeling van PNES

PNES zijn zeker geen aanstellerij. De aanvallen zijn een serieus signaal dat iemand te veel spanningen heeft. Vaak zijn mensen met PNES zich niet bewust van die overbelasting. Om uit te zoeken wat de oorzaak is van de spanningen krijgt u een uitgebreid psychologisch onderzoek.

     

Share |