HomeOver epilepsieSpanningsaanvallen

Aanvallen door spanningen: PNES

Aanvallen komen niet altijd door epilepsie. Psychische spanningen kunnen ook aanvallen veroorzaken die op epilepsie lijken. Deze aanvallen heten Psychogene Non-Epileptic Seizures, afgekort PNES. Psychogeen wil zeggen: door psychische factoren, non-epileptic betekent niet-epileptisch en seizure betekent aanval. Ze worden ook wel spanningsaanvallen genoemd.

Diagnose PNES

Of een aanval epileptisch is of niet kan een neuroloog zien aan de verschijnselen tijdens de aanval (met video-monitoring) in combinatie met het EEG.

Behandeling van PNES

PNES zijn zeker geen aanstellerij. De aanvallen zijn een serieus signaal dat iemand te veel spanningen heeft. Vaak zijn mensen met PNES zich niet bewust van die overbelasting.
Om uit te zoeken wat de oorzaak is van de spanningen krijgt u een uitgebreid psychologisch onderzoek.
In de behandeling gaat u met een psycholoog aan de slag met die oorzaken. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • negatieve gevoelens leren herkennen en uiten.
  • overvraagd worden: er wordt meer van u gevraagd dan u aan kunt of prettig vindt. Hoe voorkomt u dit?
  • te hoge eisen stellen aan uzelf. Hoe voorkomt u dat?
  • leren ontspannen.
  • ervaringen uit het verleden waar u nog last van hebt.
Share |