Zorg en begeleiding thuis

Woont u zelfstandig maar heeft u wel (epilepsie)ondersteuning nodig op verschillende gebieden? SEIN geeft deze zorg en begeleiding thuis. Ook kinderen en hun ouders kunnen een beroep doen op de (epilepsie)ondersteuning thuis. U moet wel binnen een straal van circa 30 km vanaf de SEIN-locatie wonen.

Begeleiding thuis voor kinderen met epilepsie

De ondersteuning kan bestaan uit:

  • Het ontlasten van de ouders door begeleiding en toezicht.
  • Ouders ondersteunen bij ingewikkelde begeleidingsvragen.
  • Ouders ondersteunen bij het zetten van de juiste stappen om hun kind met epilepsie optimaal te laten functioneren.

Zorg en begeleiding thuis levert SEIN vooral vanuit logeerhuis De Zonnebloem. Veel ouders maken ook gebruik van de logeeropvang bij de Zonnebloem. Dit maakt het mogelijk om de logeeropvang en de thuissituatie nog beter op elkaar af te stemmen. Met (epilepsie)ondersteuning thuis hoeven ouders vaak minder gebruik te maken van de logeervoorziening van SEIN. 

Indicatie nodig

Voor zorg en begeleiding thuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Op Regelhulp.nl vindt u ook informatie over het aanvragen van zorg en ondersteuning.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/