HomeWoonzorg en dagbestedingVoor wieVoorwaarden voor woonzorg

Voorwaarden voor woonzorg bij SEIN

De woonzorg van SEIN is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een woonomgeving waar gespecialiseerde epilepsiezorg wordt geleverd. Dat kan zijn vanwege de ernst van de aanvallen, maar ook vanwege andere problematiek die voortvloeit uit het hebben van epilepsie waaronder angst of psychosociale problemen.

Alleen degenen die verblijf in een woonomgeving met gespecialiseerde epilepsiezorg nodig hebben, komen in aanmerking voor woonzorg bij SEIN. Dit wordt na aanmelding beoordeeld door een commissie bestaande uit een neuroloog, psycholoog en maatschappelijk werker.

Soms is een andere zorgaanbieder meer geschikt. In dat geval staan problemen op de voorgrond waarbij een andere zorgverlener meer passend is. SEIN kan die zorgverlener wel ondersteunen op het gebied van epilepsie. 

In welke gevallen levert SEIN woonzorg?

 • Als een omgeving voor gespecialiseerde epilepsiezorg nodig is.
 • Als er permanent toezicht / toezicht in nabijheid nodig is.

Al dan niet in combinatie met benodigde ondersteuning vanwege:
een verstandelijke beperking
en/of lichamelijke beperking 
en/ of somatische zorgvraag
en/ of Niet Aangeboren Hersenletsel
en/of lichte psychiatrische problematiek 

Wanneer kan een andere aanbieder de zorgvraag beter ondersteunen?

 • Als er geen noodzaak is voor een setting voor gespecialiseerde epilepsiezorg.
 • Als niet de epilepsie op de voorgrond staat maar:
  (ernstige) verslavingsproblematiek
  en / of (ernstige) psychiatrische problematiek
  en / of (ernstige) seksueel, psychisch of fysiek grensoverschrijdend gedrag waardoor samen verblijven met medecliënten een (ernstig) gevaar vormt.
 • Er geen motivatie bij de cliënt is voor begeleiding of behandeling (bij wilsbekwame cliënten).

Voor Fonteinkruid Zwolle: zeer moeilijk verstaanbaar gedrag waarbij sprake is van toepassing van onvrijwillige zorg (veelvuldige afzondering, fixatie en structureel gedwongen vocht, voeding en medicatie).