Voor wie is de woonzorg van SEIN geschikt?

 

Kinderen en jongeren met epilepsie

Zowel kinderen die normaal begaafd zijn als kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking wonen of logeren bij SEIN. De kinderen en jongeren gaan, afhankelijk van hun beperking, naar school, de dagbesteding of naar het werk.

Mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking

Er zijn woongroepen voor mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. In sommige woongroepen wonen mensen met verschillende beperkingen samen in een groep.

Mensen met epilepsie en andere beperkingen

Mensen kunnen naast epilepsie ook andere problemen hebben, zoals dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, gedragsproblemen of problemen door ouderdom. Dit kunnen zowel mensen met of zonder verstandelijke beperking zijn.

Mensen met gedragsproblemen en epilepsie

Sommige mensen hebben naast epilepsie ook gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Ook zij kunnen bij SEIN terecht voor specialistische begeleiding.