Voor wie is de woonzorg van SEIN geschikt?

Kinderen en jongeren met epilepsie 

Zowel kinderen die normaal begaafd zijn als kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking wonen of logeren bij SEIN. De kinderen en jongeren gaan, afhankelijk van hun beperking, naar school, de dagbesteding of naar het werk. Naast de epilepsie hebben kinderen vaak ook gedragsproblemen, adhd of autisme.

Mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking 

Er zijn woongroepen voor mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. In sommige woongroepen wonen mensen met verschillende beperkingen samen in een groep.

Oudere mensen met epilepsie 

Naast de epilepsie zijn er vaak andere problemen, zoals dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, gedragsproblemen of problemen door ouderdom. Zowel oudere patiënten met als zonder verstandelijke beperking wonen bij SEIN.

Mensen met onbegrepen gedrag en epilepsie

Zij hebben naast de epilepsie ook gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of lichamelijke beperkingen.

Mensen die epilepsiezorg aan huis nodig hebben

Mensen die ambulante begeleiding naar epilepsiezorg thuis nodig hebben.

U kunt bij SEIN terecht voor een ondersteuningsaanbod op basis van bijna alle zorgzwaartepakketten (ZZP’s binnen de sectoren VG, V&V, LG en ZG).