Neuroloog

De neurologen van SEIN zijn verantwoordelijk voor de epileptologische zorg voor de bewoners.

Iedere cliënt is onder behandeling bij een vaste neuroloog. De cliënt gaat naar zijn neuroloog op de polikliniek, meestal op de locatie waar de cliënt woont.
De neuroloog, de arts en de persoonlijk begeleider overleggen regelmatig met elkaar om de medisch-neurologische zorg goed af te stemmen. 

Vierentwintig uur per dag is er een neuroloog telefonisch bereikbaar voor woonzorgmedewerkers. Zo nodig overleggen zij met de neuroloog.