Individueel ondersteuningsplan (IOP)

Bij een opname in een instelling hoort een zorgplan. Bij SEIN heet dit het individueel ondersteuningsplan: IOP.

Wat staat in het IOP?

In een IOP staat precies welke ondersteuning een cliënt krijgt, wanneer, hoe en van wie:

  • de wensen en behoeften van de bewoner;
  • de doelen die de bewoner wil bereiken;
  • de activiteiten die de bewoner gaat ondernemen;
  • de benodigde epilepsieondersteuning
  • welke hulpverleners de zorg en ondersteuning geven.

De indicatie of het zorgzwaartepakket vormt het uitgangspunt voor het IOP. Belangrijke documenten die ook onderdeel uitmaken van het plan zijn de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de gebruikersovereenkomst, waarvan u hier voorbeelden kunt inzien.

Aanpassingen in het IOP

De persoonlijk begeleider maakt het ondersteuningsplan samen met de bewoner (en/of vertegenwoordiger).Minstens eenmaal per jaar bespreekt de begeleider het plan met de bewoner, zijn/haar vertegenwoordiger en hulpverleners in een ondersteuningsplanbijeenkomst. De betrokken hulpverleners zijn, naast de neuroloog als hoofdbehandelaar voor de epilepsiezorg, in ieder geval een gedragswetenschapper en een arts. Zo nodig past de begeleider het plan aan in overleg met de gedragswetenschapper. Zo ontwikkelt het ondersteuningsplan mee met de bewoner.