KIDS: Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek SEIN.

De zorg voor een kind met epilepsie en andere problemen stelt ouders voor vele uitdagingen. De zorg die het kind vraagt kan complex zijn, zeker als het kind niet alleen kampt met epilepsie, maar ook met

- lichamelijke beperkingen
- een verstandelijke beperking
- psychiatrische stoornissen zoals ADHD, autisme
- specifieke syndromen

Voor deze kinderen is er nu het Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek SEIN. KIDS dus. KIDS kijkt met een frisse blik naar kinderen die naast epilepsie ook een verstandelijke beperking hebben, en/of andere complexe problemen die daarbij horen.

KIDS is een interdisciplinair team. Dat wil zeggen dat verschillende deskundigen ieder vanuit de eigen expertise intensief samenwerken om een hulpvraag op te lossen. KIDS werkt graag nauw samen met de hulpvrager(s): de ouder(s) van een kind of een vertegenwoordiger van het behandelteam rondom een kind.

Wat kunnen wij voor u en uw kind betekenen?

We kunnen advies geven, ook bij moeilijk verstaanbaar gedrag. Vaak gaat het om veranderingen in de begeleiding die het kind nauwelijks belasten. Denk aan adviezen als:

- meer rust rondom het eten
- een ander dieet
- een ander slaap-waakritme

Soms is meer onderzoek nodig, of andere medicatie. Vaak kan dat plaats vinden in de vertrouwde omgeving van het kind, of bij SEIN.