Begeleidingsintensieve groepen

In de begeleidingsintensieve groepen is het doel meer om cliënten elke dag voldoende veiligheid te bieden onder andere door het bieden van duidelijke dagstructurering.

Hierbij kunt u denken aan creatieve activiteiten, werken in de tuin of dierenverzorging.

De begeleidingsintensieve activiteitengroepen op Meer en Bosch zijn: