HomeWoonzorg en dagbestedingDagbestedingDagbesteding inclusief vervoer

Dagbesteding inclusief vervoer

Heeft u een indicatie voor dagbesteding inclusief vervoer en wenst u dagbesteding bij SEIN af te nemen? Dan vindt u hier alle informatie over hoe SEIN dit vervoer geregeld heeft. Voor cliënten die wonen op een van de locaties van SEIN en die een indicatie hebben voor vervoer, is vervoer van en naar dagbesteding altijd inbegrepen. 

De indicatie

Als u een indicatie heeft voor dagbesteding inclusief vervoer binnen de wet langdurige zorg (Wlz), dan heeft u recht op vervoer van uw huisadres naar de dichtstbijzijnde dagbestedingslocatie. Alle vervoerskosten komen dan voor rekening van de zorgaanbieder, in het geval van Zorg In Natura (ZIN).  

Indien u er voor kiest om dagbesteding af te nemen bij een zorgaanbieder die verder weg is van uw huisadres dan de dichtstbijzijnde aanbieder voor dagbesteding, dan zijn de extra vervoerskosten van de dichtstbijzijnde aanbieder van dagbesteding tot aan de door u gekozen aanbieder voor uw eigen rekening.

Vervoersmogelijkheden bij SEIN

Indien u recht heeft op vervoer naar uw dagbestedingslocatie, dan zijn er bij SEIN twee mogelijkheden ten aanzien van dit vervoer:

1. U regelt zelf uw vervoer naar de dagbesteding bij SEIN

U kunt ervoor kiezen zelf uw vervoer naar de dagbesteding bij SEIN te regelen. U ontvangt dan van SEIN het vervoersbudget dat wij van het zorgkantoor voor u ontvangen. Met dit budget kunt u zelf uw vervoer regelen. U heeft de vrije keuze met welk vervoer u naar de dagbesteding bij SEIN komt.

2. SEIN regelt uw vervoer naar dagbesteding

U kunt er ook voor kiezen om uw vervoer naar de dagbesteding door SEIN te laten regelen. SEIN huurt dan een extern bedrijf in. Daarbij is groepsvervoer het uitgangspunt. Gedurende de rit kan het dus voorkomen dat ook andere cliënten worden opgehaald of thuisgebracht.

Ten aanzien van de vervoerskosten bepaalt SEIN eerst wat de dichtstbijzijnde dagbestedingslocatie is vanaf  uw woonadres. Daarna bepalen we de afstand tussen uw woonadres en de dagbesteding van SEIN en bepalen we de afstand tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde dagbestedingslocatie. Het verschil tussen deze afstanden zijn de extra te rijden kilometers. Deze kosten brengt SEIN maandelijks achteraf bij u in rekening. Ook in geval van niet tijdige annulering indien u verhinderd bent om naar de dagbesteding te komen, zullen wij deze extra kosten bij u in rekening brengen.

Voor meer informatie of een kostenopgave kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via zorgbemiddeling@sein.nl.