Bewegingsactiviteiten

Cliënten van SEIN functioneren op verschillende niveaus. Er zijn cliënten met een duidelijke ontwikkelingsachterstand en gestoorde motoriek, maar ook cliënten voor wie bewegen totaal geen probleem vormt.

Om bij de ondersteuningsvragen goed in te spelen op deze verschillen maakt de afdeling Bewegingsagogie gebruik van de volgende werkvelden:

  • Bewegingsactivering met als doelen: ontdekken, ervaren en stimuleren. Bewegingsactivering is voor de groep cliënten met een motorische ontwikkelingsachterstand.
  • Bewegingsonderwijs met als doelen: leren, presteren, werken aan grenzen en onderhouden van vaardigheden”. Bewegingsonderwijs is voor de groep cliënten bij wie de grondvormen van het bewegen al bekend zijn en waarbij verdere (bewegings)ontwikkeling mogelijk is.
  • Bewegingsrecreatie met als doelen: genieten en ontspannen. Bewegingsrecreatie is onder anderen bedoeld voor ouderen.

Voor alle doelgroepen geldt dat het belangrijk is om de nodige vitaliteit te behouden en sociale contacten te onderhouden.

Raakvlakken andere specialismen

Binnen SEIN houden meerdere specialismen zich bezig met beweging, waaronder psychomotorische therapie (PMT) en fysiotherapie. Bewegingsagogie heeft raakvlakken met deze specialismen, maar de specialismen werken onafhankelijk van elkaar. Samenwerking en/of aanvulling van elkaars vakgebied behoren tot de mogelijkheden.