Aanmelden

Aanmelding voor een vorm van groepsgerichte en individuele bewegingsagogie kan uitsluitend met het digitaal aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de persoonlijk begeleider van de cliënt.  
Deelname aan een bewegingsactiviteit zonder medische toestemming kan, door de mogelijke medische problematiek van de cliënt, onverantwoord zijn. Om deze reden is in het aanmeldingsformulier een medische verklaring opgenomen.

In principe worden alle aanmeldingen gehonoreerd. Dag, tijd en plaats worden na overleg zo optimaal mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de cliënt(en). Bij een complexe ondersteuningsvraag kan het voorkomen dat de cliënt en persoonlijk begeleider worden uitgenodigd voor een intake oftewel kennismakingsgesprek om aanvullende informatie te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bewegingsagogie:
Telefoon 023 – 558 8762  / 8787 of stuur een e-mail.


Informatie epilepsie en sport

Voor meer informatie over epilepsie en sport kunt u de volgende website en informatie raadplegen: