Psycholoog/orthopedagoog

Bij SEIN werkt een team van psychologen, orthopedagogen en gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). Zij diagnosticeren, begeleiden en behandelen mensen met epilepsie of andere neurologische aandoeningen, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. 

Aan iedere woon- of dagbestedingslocatie binnen SEIN is een psycholoog/ orthopedagoog verbonden. Die is inhoudelijk verantwoordelijk voor het Individueel Ondersteuningsplan (IOP) van die cliënten en werkt hierin nauw samen met de begeleiding en omgeving van de cliënt.

De psychologen/orthopedagogen bieden de volgende diensten:

 • Psychologisch onderzoek.
 • Deelname aan multidisciplinaire overleggen rondom het Individueel Ondersteuningsplan (IOP) en ondersteuning bij: 

  • beeldvorming (wie is de cliënt?);
  • analyse van de ondersteuningsbehoefte (wat heeft de cliënt nodig?);
  • het vormgeven van de begeleiding;
  • uitleg geven (aan de cliënt) over het IOP. 

 • Volledig beeld van de cliënt opstellen. 
 • De cliënt, begeleiding op de woning, begeleiding van de dagbesteding en de vertegenwoordigers ondersteunen bij vragen over het functioneren van een cliënt, door:

  • de hulpvraag te verduidelijken;
  • uitgebreid psychologisch en neuropsychologisch onderzoek te doen naar bijvoorbeeld dementie, autisme (ASS), ADHD, e.d.;
  • gedragsobservaties en analyses uit te voeren en videoanalyses te doen;
  • te adviseren over wat de cliënt nodig heeft.

 • Ondersteunende gesprekken met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers, als dit onderdeel is van de behandeling.
 • Behandelingen uitvoeren bij diverse hulpvragen; bijvoorbeeld stemmingsproblematiek, angst (voor aanvallen) en trauma. 
 • Trainingen voor groepen cliënten of een individuele cliënt, zoals sociale vaardigheidstraining of psycho-educatie 
 • Uitleg geven over diverse onderwerpen waaronder specifieke handicaps en syndromen, psychologisch onderzoek en methodieken die gebruikt worden bij begeleiding en behandeling zoals Gentle Teaching en Competentie Gericht Werken. Dit kan in de vorm van klinische lessen en scholingen maar ook in individuele gesprekken.